Живопис

1 - 23 февруари 2023

Димитър Петров

Изложба
ДИМИТЪР ПЕТРОВ
живопис
1 – 23 февруари 2023

Художникът е познат на публиката със ярките си и колоритни платна, в които предава своите вътрешни състояния и фини емоции. Използвайки природата и пейзажа, авторът изразява своите преживявания, спомени и породените от тях чувства. Работите му, които се движат между абстрактното и фигуралното оставят зрителя сам да изживее и завърши картината. Платната му носят белега на майсторското владеене на техниката на маслената живопис, с характерни за него наслагвания и акценти.

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.