„Елементи“

21 май 2005

ЛЕДА СТАРЧЕВА и СВЕТОСЛАВ НЕДЕВ

Изложба
„Елементи“
ЛЕДА СТАРЧЕВА и СВЕТОСЛАВ НЕДЕВ
21 септември – 5 октомври 2005 

Tова е изложба за елементите, които изграждат света. Вода, въздух, земя и огън – четирите елемента, които пораждат стихиите и чието взаимодействие задава ритъма на живота.
В различни състояния те са навсякъде, създават една среда, която ни обгръща и изпълва. Едновременно извън и вътре в нас.

Живописецът Светослав Недев представя някои устойчиви образи и символи, максимално изчистени от конкретност. Художникът работи спонтанно като оставя елементите да нарисуват себе си, да се из-образят. Така  създава една съноподобна среда. На спонтанността, по принцип, е отдадена основополагаща роля.

Все пак, ако работите се разгледат по реда на тяхното създаване, ще се забележи известна последователност на състояния – смислена и логична. Например, “Стълба към Небето” (стремеж и търсене на другото, трансцедентното) намира продължение в “Където Земя и Небе се срещат” (достигане до търсеното друго), следвана от “В Началото Имало Едно Кълбо” (ново, единно начало, синтез на противоположности) и т.н.

За скулпторката Леда Старчева елементите са източници на стихиите, които пораждат света. А той е еднакво прекрасен и в хаоса, и в подредеността си.  Хората са създания на стихиите и като тях са променливи – емоционални или рационални, страстни или дистанцирани.

В скулптурите си художничката  изразява разкъсаността и борбата между тези крайни състояния.

Следват биографии:

Светослав Недев

Роден през 1967 г. в гр. София. От 2001 г. е член на секция  “Живопис” в СБХ.

От 1994 г.  до сега участва  в над 18 национални и международни общи изложби. През 2002 г. е отличен на  “Биенале на Малките Форми” в Плевен. Негови живописни платна са притежание на частни колекционери в страната, Европа и САЩ.

Самостоятелни изложби:
1995 – Галерия “Витоша”, София.
1996 – ЦикълОстанки”, Галерия “Ата-рай” и хотел Шератон, София.
1999 – “Работи Върху Хартия”, Галерия “Дрита”, София.
2003 – Цикъл “Сътворение”, Галерия “Кожухарови”, София.
2003 – “Между два Съня”, Галерия ТРИАДИС, София.

 Леда Старчева

Родена  през 1960 г. в гр. София. Завършва Националната художествена академия в гр. София през 1984 г., специалност “Скулптура” при проф. Димитър Бойков.

От 1984 г. представя свои творби в сборни художествени изложби в България, организирани от секция “Скулптура” на СБХ, К/В/МХ, клуб “Между колеги” и др.

Има изяви и в общи изложби в Австрия, Германия, Русия, Франция, Япония и др.

През 2000 г. участва в проекта “Седем  такта слово” в рамките на Салона на изкуствата, провеждан в НДК, София.

Нейни произведения са включени в проекта “Посрещане на новото хилядолетие”, реализиран в софийския парк “Оборище” през 2001 г.

Самостоятелни изложби:  

1997 – Празници на изкуствата “Аполония”, Созопол.
1999 – Галерия “Ата–Рай”, София.
2003 – Галерия “Алва”, Ню Лондон, Кънектикът, САЩ.