Дългото сбогуване

19 октомври - 12 ноември 2021

Симеон Стоилов

Изложба
„Дългото сбогуване“
СИМЕОН СТОИЛОВ
19 октомври – 12 ноември 2021

Новата живопис на Симеон Стоилов е естествено продължение на изложбата в галерия „Ракурси“ „Далечен толкова близо“ от 2011 г. В нея авторът изследва невъзможността да възстановим спомените си от миналите преживявания. Сега отново продължава с наблюдението върху определени емоционални състояния, които са неуловими за „документиране“, но оставят непреходен отпечатък.
Сбогуване, напускане, очакване, завръщане, саудаде*… неизбежност, спомени за чувствата и преживяванията донесли ни емоционални вълнения, удоволствие и същевременно празнота… фасетирани съзерцателни състояния, които изпитваме по време на осъзнаването, че нещо или някой си е отишъл безвъзвратно и завинаги, но оставаме с надеждата, и с мечтателната тъга.
Саудаде* – е непреводимо на български понятие от португалския и галисийския език, което описва чувство на носталгия по нещо или някого, което е било обект на нечия любов, но е вече безвъзвратно загубено. То често носи фаталистки нотки, а също така и съдържа репресираното знание, че обектът на копнежа никога няма да се появи отново.