„Далечен, толкова близо!“

1 - 15 ноември 2011

Симеон Стоилов

Изложба
„Далечен, толкова близо!“
Симеон Стоилов
1-15 ноември 2011

Галерия „Ракурси“ представя  изложбата „Далечен, толкова близо!“ на Симеон Стоилов от 1 до 15 ноември 2011 г.

Симеон Стоилов е сред най-активните автори на сцената на съвременното българско изкуство. Творческите му въпроси се превръщат в произведения, често извън рамката на очакваното. Философският диалог между идеи, изкуство и пространство е основна тема в неговите скулптурни обекти, видеа и артистични намеси в архитектурата на различни галерии. Дигиталните принтове от настоящата изложба „Далечен, толкова близо!” избират пътя на лаконизма и финото сливане на детайлите в тяхната цялостност.

Новите произведения на Симеон Стоилов анулират аналоговия пейзаж с елементарна дигитална намеса, като зрителя остава с усещането за безкрайно пространство без идентичност. Проектът “Далечен, толкова близо!” материализира парадокса от спомена на преживявания, които не можем да върнем със съвършена точност в съзнанието си. Остатъчни натрупвания без реални форми, родени от взиране в хоризонта, докато линията му престане да съществува. Ефимерна игра на спомени, сетива и възприятия.