Графикът и графитът

30 ноември - 14 декември 2006

Румен Нечев

Изложба
“Графикът и графитът” 
РУМЕН НЕЧЕВ
30 ноември – 14 декември 2006

От 30 ноември до 14 декември 2006 г. галерия “Ракурси” представя изложбата “Графúкът и графитът”  на пловдивския художник Румен Нечев. Авторът  изразява концепцията за изложба си така:

Графиката е променящо се в процеса на направата изображение, бавно доближаване до желаното, сложно съжителството между представа и технология за осъществяването й, между фантазия и преса. Рисунката е бърз път от въобразеното до видимото за другите, тя е крайната директност на сътворяването, направеното веднъж като веднага и винаги равно на себе си. Разстоянието между двете форми на изказ, между графиката и рисунката е колкото онова, което дели черното от бялото, бялото от черното.

Черното и бялото са откровеност – в многото цветове винаги чакат театрите на светлината, в многото цветове има покана за игра и възможност за весели преправяния.

Черното и бялото са откровеност – настойчивост да останеш при най-първичния жест на рисуващия, при най-стария избор на писеца и хартията (изборът е все същият и ако писецът е бял, а хартията черна).

Черното и бялото са трудни – те не позволяват поправките, те раждат рязък свят, категорично заявяващ граници и състави, а днес категоричността е толкова рядко срещана храброст.

Черното и бялото са трудни – те изискват способност да се откажеш от хедонизмите на битието, да останеш при простотата и силата на крайностите, на пределните натоварвания.

Черното и бялото биха били може би твърде строги, ако не се помиряваха в две особени свои срещи, ако не се сговаряха в графита и среброто. Графитът ги събира, защото върху бялото прави чернота, но върху черното проблясва, светлее. Графитът някак предсказва и мекия блясък на истинския благороден метал, вграден в тези рисунки. Върху тях живеят цветя от сребро, сребърни лилии – хералдически знак на човека творец, спомен от предишно битие със сънни знамена, бранни доспехи и далечни победи.

Цветята от тайните ни градини – заради тях черното никога не е просто и само черно, а бялото никога не е просто и само бяло.