„Акцент“

9 април 2010

Явора Петрова

Изложба
„Акцент“
ЯВОРА ПЕТРОВА
9 – 25 април 2010

„Акцент са моите чувства и тяхното превръщане в рисунка.
Акцент са формите и тяхното изтанцуване с въглен.
Акцент е вечното внимание да бъдеш и осъществиш себе си.“

Явора Петрова


В изложбата ще бъдат включени 20 рисунки голям формат – 100/70 см., изпълнени с въглен, туш, лави,
сепия върху хартия. Рисунката винаги е заемала централно място  в творчеството на Явора Петрова. Представените работи са свързани с лични преживявания, наблюдения и фантазии. Те представляват един по-изведен етап на личния маниер на рисуване на автора.