„Портрети и заливи“

Изложба
„Портрети и заливи“
АТАНАС ХРАНОВ
20 май – 20 юни 2020

Изложбите на Атанас Хранов в галерия „Ракурси“, в които човек щастливо се изгубва, винаги са придружени от красивите текстове на писателя Александър Секулов. Така е и с тази изложба „Заливи и портрети“, която ще бъде показана от 20 май до 20 юни 2020.

„Светът в новата изложба на Атанас Хранов „Заливи и портрети“ е все по-фрагментарен, а животът в него – все по-лек и милостив.
В заливите морето отдъхва от самото себе си. В портрета лицето се взира в самото себе си.
В залива морето изравнява вълните, приспива бурите, в портрета лицето просиява, през очите бликат снопове светлина.
Заливът е материята, примирена в себе си, в портрета същността разтваря черупката си.
В залива корабът намира бягство и спасение, чрез портрета човекът намира вятър и екипаж за пътешествие.
В залива времето навива нишката си обратно, а в портрета душата отвързва въжетата и тръгва да плава.
И някъде там, сред заливите и портретите, се вижда фигурата – чудна удивителна! на художника Хранов.
Мачта, която удържа платното.
Спасителна сламка сред веселбата на бурята.“
Александър Секулов

https://trafficnews.bg/litsa/atanas-hranov-roliata-darzhavata-e-da-proizvezhda-legendi-178717/

https://www.dnevnik.bg/sled5/izlojbi/2020/05/12/4066920_zalivi_i_portreti/

Галерия Ракурси: Изложба „Заливи и портрети“ АТАНАС ХРАНОВ 20 май – 20 юни 2020

https://www.monitor.bg/bg/a/view/nacionalnata-galerija-otvarja-vrati-no-ne-i-chervenata-kyshta-202262

https://www.bnt.bg/bg/a/izlozhba-zalivi-i-portreti-na-atanas-khranov-v-galeriya-rakursi

https://www.bnr.bg/hristobotev/post/101289550

  • 20-05-2020