Арт-Атина 2016

27 април 2016

Наши проекти

Арт-Атина 2016

Angela Terzieva-Cycle Total Body, Mixed technique Energy90x85cm Dream - 80-50 cm-oil on canvas Presence 2( 140 - 180sm) - Copy 1 - Inner Cryptid

Галерия „Ракурси“ участва в ежегодния панаир на изкуствата Арт-Атина 2016. За участието си галерията е селектирала петима утвърдени млади автори, които работят в посока на фигуративната живопис – Анжела Терзиева, Деян Янев, Радоил Серафимов, Явор Боянов и Мартина Мунзе от Новата Лаипцигска школа. Критерий за изборът на автори е иновативния характер на техните произведения и способността им да провокират различен поглед към темите, по които работят.

004_Rakursi Art Gallery_Radoil Serafimov_Art-Athina_2016.jpeg 005_Rakursi Art Gallery_Yavor Boyanov_Art-Athina_2016.jpeg 003_Rakursi Art Gallery_Martina Munse_Art-Athina_2016.jpeg 002_Rakursi Art Gallery_Deyan Yanev_Art-Athina_2016.jpeg

001_Rakursi Art Gallery_Angela Terzieva_Art-Athina_2016.jpeg