Naturmort_Kotlon i djezve -masl.boi,platno – 68×48 sm. -1984 g.