Изложба
Шейсет лета
Андерсенови приказки
ЛЮБЕН ЗИДАРОВ
илюстрации
16 ноември – 7 декември 2021

За художника, илюстрирал стотици литературни произведения, нерядко с едно от тях той остава свързан с „любов за цял живот“. За Любен Зидаров това се оказват Приказките на Ханс Кристиан Андерсен. По думите на илюстратора, тяхната поетика, философска дълбочина и мъдрост правят така, щото читатели от всякакви възрасти – от деца до старци, да откриват там по нещо свое, оставащо завинаги съкровено. Затова и завръщането към Андерсен в различен житейски етап води до нови, невидяни преди нюанси и внушения.

 

 

 

 

Всички права запазени Rakursi.com