Изложба на Любен Зидаров в галерия „Ракурси“

Галерия „Ракурси“ има удоволствието да Ви покани на изложбата на Любен Зидаров

Откриване: 17 ноември 2011 г. от 18:00 ч.
Галерия „Ракурси“ – ул. ”Хан Крум” 4а

От 17.11.2011 г. до 01.12.2011 г. галерия “Ракурси” представя изложба на Любен Зидаров. Известният живописец, илюстрирал над 200 литературни произведения, подрежда 10 маслени платна и 10 акварела, рисувани през последните години.

Както винаги, Любен Зидаров свързва традиционната маслена живопис върху платно и класическата акварелна техника със своя неподражаем личен стил.
◊ ДУМИ НА АВТОРА

„Новата ми изложба в галерия „Ракурси“ за разлика от досега урежданите мои самостоятелни изложби, няма заглавие, не е подчинена на обединяваща тема и не насочва в иронична шеговита форма диалога със зрителя по една или друга чудата проява в човешкото ни битие. Тя обръща поглед малко встрани, като глътка въздух в тревожното ни, противоречиво и пълно със сблъсъци време и провокира сетивата ни към неща, които, за съжаление, сме позабравили и то толкова много, че започнахме вече да не ги забелязваме.

Чрез мекотата на акварела се опитах да се докосна до лиричното спокойствие на зеленото поле и синьото небе, на селската и градска романтика. Защото спомените за посетените от мен места все по-често ги превръщат във фосфоресциращи миражи.

Позволих си да споделя със зрителя един малък отрязък от общия калейдоскоп на нашето време, а грижите, чудатостите и черните кахъри да предоставя на трите автопортрета в изложбата, които да напомнят на преминаващия покрай тях зрител за другата половина на калейдоскопа.

И тази изложба се оказа подчинена на обединяваща тема.“

Любен Зидаров